Veilig sportklimaat

Bruvoc wil een volleybalvereniging zijn, waar iedere volleyballer op elk niveau terecht kan, waar iedereen met respect wordt behandeld en waar iedereen de ander met respect behandelt. Het bestuur heeft daarom het veilig sportklimaat beleid op dit thema geformuleerd.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Bruvoc heeft niet alleen de ambitie om op sportief gebied de top te halen, maar vindt het net zo belangrijk dat leden het naar de zin hebben. Veiligheid en vertrouwen vinden wij belangrijk. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen in veilige en betrouwbare handen zijn. Om dit vertrouwen gestalte te geven, vragen we voor iedereen die te maken heeft met jeugd onder de 18 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Elk jaar wordt er van nieuwe trainers of begeleiders een VOG aangevraagd. Deze VOG wordt door het bestuur verplicht gesteld.

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/veilig-sport-klimaat-vsk/verklaring-omtrent-gedrag-vog/

Meldplicht seksuele intimidatie

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Deze meldplicht geldt ook voor de Nevobo.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie, waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging. Alle leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan, tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.